در پاسخ مطلب ذکر شده در وبلاگ رسمی دوستداران و منتقدان دکتر محمود احمدی نژاد http://www.drahmadinezhad.blogfa.com/post-310.aspx  آقایان طرفداران رییس جمهور منتخب!!!!؟؟؟؟ در ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 8 بازدید
مهر 89
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
26 پست
بهمن 87
3 پست
مرداد 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
6 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
7 پست
آبان 86
20 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
14 پست
مرداد 86
10 پست
تیر 86
7 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
2 پست
آبان 85
2 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
16 پست
دی 84
2 پست
مرداد 84
7 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
9 پست
دی 83
5 پست
مهر 83
3 پست
مرداد 83
15 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
6 پست
بهمن 82
1 پست
آذر 82
1 پست
آبان 82
5 پست
مهر 82
6 پست
شهریور 82
58 پست