دیشب و پریشب در اصفهان سر ۴راه نظر ، در بین بسیجی ها و لباس شخصی های به اصطلاح عامل امنیت ، عده ای بودند که نه به بسیجی نه به نیروی انتظامی و نه حتی به ارازل آمریکایی شباهت نداشتند ، عده ای که بعضا دستمال به سر بسته بودند ، چوب و یا لوله سبز به دست گرفته بودند و چهره هایشان بیشتر مرا به یاد اراذل و اوباشی انداخت که تا چند وقت پیش توسط نیروی انتظامی بازداشت می شدند .

سبیلهای پایه دار و موهای فر بلند و تیپ ساقی های مواد مخدر که چهره ی هر کدام به تنهایی به اصطلاح دوستان ٢ سال حبس داشت و همه تحت امر یک درجه دار نیروی انتظامی بودند !

آیا امنیت ما به دست این افراد تامین می گردد یا اینان همان سربازان گمنام دولت نهم هستند و طرفداران سینه چاکش  ؟

/ 1 نظر / 2 بازدید
هستی

چقدر بهت پول می دن که این جوری چرت و پرت نوشتی؟؟؟؟ چقدر می مالنت که طرفداریشونو می کنی؟؟؟؟ چه طور می خواهید اون دنیا جواب این همه پستی رو پس بدید؟؟؟ خائن هستید که این چنین برخورد می کنید تا وقتی مردم کثیفی مثل شما تو ایران هستند حق ما نادیده گرفته می شه مرگ بر دیکتاتور مرگ بر دیکتاتور مرگ بر دیکتاتور مرگ بر دیکتاتور مرگ بر دیکتاتور مرگ بر دیکتاتور مرگ بر دیکتاتور مرگ بر دیکتاتور مرگ بر دیکتاتور