از فرزندانمان در مرکز جرایم توسعه یافته سوالی دارم :

شما که میفرمایید :
"مطمئنا خون جوانان این مرز و بوم که در اغتشاشات اخیر توسط ارازل و اوباش به شهادت رسیده اند این مرکز را در برخورد قاطع و قانونی مصمم تر می نماید"

چه کسی جوانان این مرز و بوم را به شهادت رساند ؟ ارازل و اوباش آمریکایی یا ارازل و اوباش بسیجی ؟

/ 0 نظر / 9 بازدید