بعد از یک سال دارم پست جدید میدم

یکسالی که خیلی چیزا فرق کرده

یه عزیز رو از دست دادیم

ازدواج کردم

یکی از بهترین دوستانم ترک وطن کرد

سرباز شدم و در آستانه ماه هفتم خدمت ایستاده ام

چرخ فلک چقدر بالا و پاین داره

/ 0 نظر / 5 بازدید